Benjamin Graham  Inwestor w wartość. Streszczenie

Benjamin Graham


Benjamin Graham Strategia Objaśnienie 

Nieżyjący już Benjamin Graham może i jest najstarszym z guru, za którym podążamy, ale jego wpływ na świat inwestycji trwał przez dziesięciolecia po jego śmierci w 1976 roku. Znany zarówno jako "Ojciec Inwestowania Wartości", jak i założyciel całej dziedziny analizy bezpieczeństwa, Graham był mentorem kilku największych inwestorów w historii - w tym Warrena Buffetta - i zainspirował wielu innych, w tym Johna Templetona, Mario Gabellego i innego guru Validea, Johna Neffa. Graham zbudował swoją fortunę i reputację po tym, jak przeżył kilka niezwykle trudnych czasów, włączając w to zarówno Wielki Kryzys, jak i nieszczęścia finansowe swojej rodziny po śmierci ojca, gdy Benjamin był młodym człowiekiem. W latach 1936-1956 jego firma inwestycyjna odnotowywała roczne zyski w wysokości około 20 procent, co znacznie przewyższało średnią stopę zwrotu na rynku w tym czasie wynoszącą 12,2 procent.

Nic dziwnego, że biorąc pod uwagę, że przeżył on problemy finansowe swojej rodziny i Wielki Kryzys, Graham zastosował konserwatywne, niechętne ryzyku podejście, które koncentrowało się tak samo na zachowaniu kapitału, jak na generowaniu dużych zysków. Trendowe, gorące akcje nie przyciągnęły jego uwagi; zajmował się bilansami firm i ich podstawami. Ile wynosiło ich zadłużenie? Jaka była ich cena akcji w porównaniu z wielkością generowanego przez nie zysku na akcję? Czy firma miała wysoką sprzedaż? To zorientowane na wartość podejście, skoncentrowane na firmie, może być dziś stosowane przez wielu inwestorów, ale to właśnie Graham spopularyzował je jako pierwszy. Kluczowym pojęciem stojącym za jego podejściem był "margines bezpieczeństwa" - różnica między ceną akcji a wartością działalności, na której są one oparte. Graham skupił się na akcjach z wysokimi marżami bezpieczeństwa (co oznacza, że ich akcje sprzedawały się tanio w porównaniu z tym, co uważał za nieodłączną wartość ich działalności), ponieważ ich i tak już niskie ceny oferowały znaczną ochronę na wypadek kryzysu.

 

 

10 zasad selekcji akcji Benjamina Grahama
Oto lista, którą wymyślił Graham. Ideą przyświecającą tym zasadom jest to, że pierwsza piątka mierzy " zyski " (wskazując niską cenę w stosunku do kluczowych wyników operacyjnych, takich jak zyski), a druga piątka " ryzyko " (mierząc kondycję finansową i stabilność zysków).

Stopa zwrotu z zysku do ceny jest co najmniej dwukrotnie wyższa od stopy obligacji AAA.
Wskaźnik P/E niższy niż 40% najwyższego wskaźnika P/E, jaki posiadały akcje w ciągu ostatnich 5 lat
Rentowność dywidend w wysokości co najmniej 2/3 rentowności obligacji AAA
Cena akcji poniżej 2/3 materialnej wartości księgowej na jedną akcję 
Cena akcji poniżej 2/3 Wartości Aktywów Bieżących Netto
Zadłużenie ogółem mniejsze od wartości księgowej
Współczynnik prądu duży niż 2
Zadłużenie ogółem poniżej dwukrotności bieżącej wartości aktywów netto
Wzrost zysku z poprzednich 10 lat co najmniej o 7% rocznie.
Dopuszcza się stabilny wzrost zarobków w wysokości nie większej niż 2 spadki o 5% lub więcej w stosunku do zarobków na koniec roku w ciągu ostatnich 10 lat.
Niestety, problem z tymi kryteriami polega na tym, że w przypadku zastosowania wszystkich 10 kryteriów są one po prostu zbyt uciążliwe i mało prawdopodobne jest, aby doprowadziły do znaczącej liczby wyborów, zwłaszcza przy zmieniających się warunkach rynkowych i praktykach biznesowych w czasie

27 listopada 2020